top of page

Huisregels van Dierenkliniek Parijsch

Wij hebben enkele regels opgesteld, niet om belerend te zijn, maar om het u, uw huisdier en ons wat makkelijker en aangenamer te maken. Met name katten zijn erg op een rustige omgeving gesteld, maar ook nerveuze honden zullen zich meer op hun gemak voelen.
Enkele huisregels die in onze praktijk gelden:

Zover deze niet beschreven zijn, zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn bepaald door de KNMvD.


De wachtkamer


Bij binnenkomst graag melden aan de balie.
Honden dienen kort aangelijnd te zijn.
Katten dienen in een degelijk vervoersmandje te zitten.
Sommige honden en/of katten zijn bang houd hier rekening mee en laat dieren elkaar niet naderen.
Een ongelukje (plassen en/of poepen) in de wachtkamer kan voorkomen, meldt dit a.u.b. aan de balie.
Er zit regelmatig een hond achter de balie: graag deze niet zonder toestemming van de medewerkers naderen, ook uw huisdier niet.
Honden waarvan bekend is dat deze agressief kunnen reageren op andere honden en of mensen dienen een muilkorf/snuitband te dragen.


Afspraken


Voor een bezoek aan de dierenarts moet altijd vooraf een afspraak gemaakt worden.
Wij hanteren een No-show|Niet verschenen beleid. Dit betekent dat als u niet verschijnt op uw afspraak of deze te laat afzegt, wij kosten in rekening brengen.
Indien u verhinderd bent om op consult te komen dient u zich minimaal 6 uur van te voren af te melden.
Indien u verhinderd bent voor een operatie dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.


Betalingen


Na een consult of behandeling dient met PIN te worden afgerekend.
Voor een goede behandeling is het soms noodzakelijk dat uw dier meerdere keren op controle komt. Aangezien deze herhalingsconsulten tijd kosten, hopen wij dat u begrip heeft voor het feit dat deze consulten niet kosteloos zijn.


Terugname van goederen


Verkochte medicijnen worden slechts teruggenomen ter destructie (wettelijke eis). Er vindt geen geldelijke teruggave plaats.
Verkochte voeding kan alleen retour genomen worden binnen 7 dagen na aankoop en indien de verpakking ongeopend is gebleven.


Aansprakelijkheid

Het betreden van en verblijf in ons pand is voor u en uw huisdier voor eigen risico.

Verstrekken van medicijnen


Voor sommige medicijnen, zoals ontwormingsmiddelen is geen recept nodig (OTC middelen).
Receptplichtige middelen mogen alleen verstrekt worden tijdens, na een consult of na overleg met de dierenarts (UDA middelen).
Sommige middelen, zoals vaccinaties, mogen alleen door een dierenarts worden toegediend (UDD middelen).

bottom of page