top of page

Algemene voorwaarden

Dierenkliniek Parijsch is lid van de Koninkliijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Dierenkliniek Parijsch hanteert de algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008, versie 2018.

Deze voorwaarden liggen ter inzage in de wachtkamer en u kunt er een exemplaar van opvragen aan de balie. U kunt ze ook hier downloaden en printen.

Dierenkliniek Parijsch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30249938

bottom of page